12 سال بردگی

  • ۱۱۲۰

هنگامیکه در لحظات اوج این فیلم قرار میگیرید متوجه زیبایی اثر گذار آن بر روی تمام ابعاد مختلف زندگی بشری خواهید شد. اما کجای این داستان شما را مجذوب خود خواهد ساخت؟ کدام سوژه و کدام ماجرا میتواند شما را ساعتها برای دیدن پایان داستان مردی میخکوب بنشاند؟ نویسنده بدنبال چه بوده است؟

 

واقعیت اینست که اگر چه سالهاست چرخ تمدن بشری میچرخد، اما این چرخ همان چرخ قرن نوزدهم است که اکنون برای قرن بیست و یک میچرخد. در واقع عصری که ما با افتخار تمام در تلاش هستیم تا لحظات مملوء از آزادی و دموکراسی را با لنز دوربین های "آی فون" خویش ثبت کنیم، همان نقطه مقابل دایره ای است که برای قرن نوزدهم میچرخیده و اکنون آن سوی این دایره را افتخار حضور دارید.

 

هنوز هم عمو تم ها هستند و هنوز هم شلاق های بیرحم عریان! برده برداری مدرن، همه ما را به بند کشیده است. ما در بند تکنولوژی هستیم و مدرنیته ای که پیشرفته ترین نظام برده داری را برای ما رقم زده. هنگامیکه نمایندگان تطمیع شده مجلس آمریکا با دستانی خالی بسوی بزرگ‌اربابان خویش بازگشتند و ضمن نطقی احساسی، خود را در برابر خواسته ملت که منع برده برداری سازمان یافته بود، ناتوان اعلام کردند، تنها یک سخن توانست عصبانیت جلسه مخفیانه آنها را فروکشاند: ما برای همیشه برده دار خواهیم بود و آنها همیشه برده!

 

بشری که به کمک نیروی عظیم رسانه هیچ چیز جزء مصرف در زندگی خود نمی‌بیند؛ بشری که هر روز بدنبال آخرین مدل‌های خودرو و پیشرفته ترین کنسول بازی و گران قیمت ترین پالتوی پوست است، آیا اسیر و برده نیست؟

 

لیبرالیسم توانست به خوبی این نظام را مدیریت کند تا هم منافع برده‌ها تامین شود و هم منافع برده‌داران! در آخر کار هم اگر بخواهی از این نظام خارج شوی و طمرد نمایی، زیر بار اقساط و وام‌های بانکی خورد خواهی شد و دست کم زندگی ات را مصادره خواهند کرد.

 

تنها کافی است یکبار طعم آزادی و دموکراسی تلخ آنها را بچشیم تا برای ابدیت به بردگی جدیدمان وارد شده باشم. ما مجبوریم در بورس شرکت کنیم؛ وام بگیریم و مجبوریم مدرن زندگی کنیم. به بردگی مدرن خوش آمدید.